کتاب های دری

میتوانید کتاب هارا در انترنت، اسمارتفون و تلفون جیبی مشاهد کنید،

فرهنگ گذرگاه

فرهنگ گذرگاه

عنوان کتاب: فرهنگِ گذرگاه لغات و اصطلاحات عامیانه و گفتاری دری افغانستان تدوین و نگارش: تورپیکی و عارف عزیز دیزاین پشتی: پروین عزیز سال نشر 2017 انجمن فرهنگ افغانستان «انتشارات بامیان» قیمت: 25 یورو راجستر کتابخانة عمومی فرانسه – پاریس ISBN: 978-2-914245-7-08
داغ ها

داغ ها

داغ ها اثر دوکتورمحمد آصف سهیل Dr. Moh. Assef SOHAIL
اشعار عزیزپائیز

اشعار عزیزپائیز

اسم کتاب : در گسترة خیال گزینة شعر : عزيز پایيز بهار 2016 تيراژ : ٥٠٠ جلد انجمن فرهنگ افغانستان تور – فرانسه قیمت کتاب 12 یورو