کتاب های دری

میتوانید کتاب هارا در انترنت، اسمارتفون و تلفون جیبی مشاهد کنید،

ورقها

ورقها

دکتورمحمد آصف سهیل
ارمغان از اشعار

ارمغان از اشعار

دوکتور محمد آصف سهیل بعد از فراغت از دانشگاه طب کابل برای ادامه تحصیل وبدست آوردن دیپلوم تخصص رهسپار مملکت هندوستان شده و در برگشت به حیث سرطبیب در شفاخانه هرات برگزیده شد که در خدمت مردم خود بود. وی از جوانی به شعر و شاعری علاقه داشته که آثار وی در جراید و اخبار […]
زمزمهء دل

زمزمهء دل

شگوفه بهار در افغانستان چشم بجهان گشود. در آغوش یک خانواده ادیب پرورش یافت . دوره ابتدایی را در مکتب مستوره غوری در شهر قدیمی کابل گذشتاند. دوره ثانوی را در لیسه عالی ملالی سپری نمود. دوره تحصیلات عالی را در دانشگاه کابل در رشته ادبیات فرانسوی، فارسی و فلسفه پرداخت در سال ۱۹۸۱ قبل […]
گنج بقا (چارعنصر بیدل)

گنج بقا (چارعنصر بیدل)

در حقیقت بیدل ما صاحب گنج بقاست گر بصورت در رهء فقر و فنا افتاده است (حضرت بیدل)