گزيده غزليات بيدل

گزيدۀ غزليات بيدل
گزينش:                 عبيد صافي
صفحه بندي و كامپيوتر:        عارف عزيز
مطبعه:                           انجمن فرهنگ افغانستان ليموژ- ( فرانسه)
چاپ اول:               زمستان ١٣٨٢ هجري شمسي
قيمت :                            16 يورو


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre