صفحاتي از تاريخ معاصر افغانستان


صفحاتي از تاريخ معاصر افغانستان
N° ISBN:978 2 914245-37-1

نگارنده                      :           سردار محمد رحيم ضيايي
تأليف و اهتمام               :           ولي احمد نوري
صفحه بندي و صحافت    :           تورپيكي عزيز
امور ديزاين و كمپيوتري  :           عارف عزيز “گذرگاه
اين كتاب زيبا حاوي مطالبي است كه وقايع گوشۀ از تاريخ وطن ما از زمان اعليحضرت امير عبدالرحمن خان ضياء المت الي اخير سلطنت اعليحضرت محمد نادر شاه را بيان مي دارد كه در هيچ كتابي تا حال ذكر نشده.


Acheter ce livre

Pour acheter ce livre, merci de nous envoyer un email en cliquant sur ce bouton.

Acheter ce livre